Szanowni Państwo.

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach składają serdeczne podziękowanie Rodzicom, Nauczycielom, Dyrektorom i Partnerom poradni biorącym udział w problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w dniach 25-29.03.2019r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zakres wymagań:

1. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

2. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

Dziękujemy za poświęcony czas, wyrażenie swoich opinii i przemyśleń na temat pracy naszej poradni oraz za zaangażowanie w realizację wspólnych przedsięwzięć.

Dziękujemy również pracownikom administracji za wszelką pomoc organizacyjną, okazanie serdeczności i profesjonalizmu w organizacji spotkań i badań ewaluacyjnych.

                                                                            

                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                   Renata Czapczyńska