OFERTA EDUKACYJNA

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach

rok szkolny 2019/2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polkowicach na rok szkolny 2019/2020.

Proponujemy specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w oparciu o standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewniające postęp rozwojowy, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz na bycie blisko dziecka, jego rodziny i środowiska szkolnego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zapewniając wysoką jakość realizowanych zadań.