Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli ze szkół podstawowych do udziału
w Sieci Współpracy i Samokształcenia Wychowawców. Celem prowadzonych działań będzie wymiana wzajemnych doświadczeń oraz poszerzanie kompetencji zawodowych, przy współpracy
z koordynatorami. Tematyka spotkań, jak i zasady organizacyjne zostaną wspólnie ustalane podczas pierwszego spotkania - dnia 30 października (środa) 2019r. o godzinie 16.00 (sala konferencyjna, pierwsze piętro) w budynku Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i doradztwa metodycznego w Polkowicach. Przewidywany czas spotkania- 1 godzina.

Koordynatorami sieci współpracy pozostaje Beata Błażewicz-Sip (psycholog) oraz Adriana Ciupka (doradca metodyczny). Jednocześnie przypominamy, iż uczestników obowiązuje formularz zgłoszeniowy udziału w sieci współpracy i samokształcenia dostępny w ośrodku lub na stronie internetowej poradni (www.polkowice.edu.pl).

                                                    Z poważaniem

     Koordynatorzy sieci - Beata Błażewicz-Sip, Adriana Ciupka