Dnia 18 września 2020 r. o godzinie 10:00, w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 odbędzie się

 

XVII GALA LAUREATÓW KONKURSÓW POWIATOWYCH

zrealizowanych w roku szkolnym 2019/2020.


Uroczystość odbędzie się w warunkach ograniczenia ilości osób tylko do laureatów i opiekunów przy zachowaniu wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie pandemii związanej z Covid-19.