Get Adobe Flash player

Sieć Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
     Zaproszenie plik pdf Pobierz
 Formularz zgłoszeniowy plik pdf Pobierz
 Dobre praktyki plik pdf Pobierz

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli w obszarze kompetencji matematycznych dzieci i młodzieży
Zaproszenie plik pdf Pobierz
Formularz zgłoszeniowy plik pdf Pobierz
Dobre praktyki plik pdf Pobierz

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem młodszym
Zaproszenie plik pdf Pobierz
Formularz zgłoszeniowy plik pdf Pobierz
Dobre praktyki plik pdf Pobierz

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych
Zaproszenie plik pdf Pobierz
Formularz zgłoszeniowy plik pdf Pobierz
Dobre praktyki plik pdf Pobierz

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wdrażających nowe technologie w edukacji
Zaproszenie plik pdf Pobierz
Formularz zgłoszeniowy plik pdf Pobierz
Dobre praktyki plik pdf Pobierz

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli specjalistów, terapeutów
Zaproszenie plik pdf Pobierz
Formularz zgłoszeniowy plik pdf Pobierz
Dobre praktyki plik pdf Pobierz