Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach proponuje kontynuowanie pracy w następujących sieciach:

  1. Sieć Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół, placówek oświatowych.
  2. Siec Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wspierających rozwój kompetencji czytelniczych uczniów.
  3. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli specjalistów, terapeutów.
  4. Sieć Współpracy i Samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych.
  5. Lokalna Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli.
  6. Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych.
  7. Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wychowawców.

Sieć to przestrzeń, to system umożliwiający wymianę doświadczeń między uczestnikami, nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oświatowych, poszerzenie kompetencji zawodowych i osobistych uczestników, upowszechnianie dobrych praktyk oraz merytoryczne i metodyczne wsparcie przez ekspertów.

Sieć ułatwia dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu, na wzajemności oraz będący procesem niehierarchicznym. To szansa na zespołową i efektywną pracę.

Spotkania będą miały charakter praktyczny, w formie warsztatów, wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk, szkoleń z ekspertem zewnętrznym.

Zapisy na podstawie formularza zgłoszeniowego.