INFORMACJA

Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Zadanie 7. Prowadzenie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia

Warsztat szkoleniowy nt. „Neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się” dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia.

Termin realizacji: 8-9 kwietnia 2017r.,16 godzin dydaktycznych

Miejsce warsztatu: Hotel Chojnik w Podgórzynie, Zachełmie 24,58-562 Podgórzyn.

Firma szkoleniowa realizująca formę doskonalenia:

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C., 58-100 Świdnica, ul. Łukasińskiego 2/3

Edukator prowadzący: dr Marek Kaczmarzyk

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

08.04.2017r.

9.30 – 10.15                 Zakwaterowanie

10.15 – 10.30                Przerwa kawowa

10.30 – 13.00                Szkolenie (3 godziny dydaktyczne)

13.00 – 14.00                Obiad

14.00 – 16.15                Szkolenie (3 godziny dydaktyczne)

16.15 – 16.30                Przerwa kawowa

16.30 – 18.00                Szkolenie (2 godziny dydaktyczne)

18.00 – 19.00                Przerwa

19.00                           Kolacja

09.04..2017r.

7.30 – 8.30                   Śniadanie

8.30 – 10.45                 Szkolenie (3 godziny dydaktyczne)

10.45 – 11.00                Przerwa kawowa

11.00 – 13.15                Szkolenie (3 godziny dydaktyczne)

13.15 – 14.00                Obiad

14.00 – 15.30                Szkolenie (2 godziny dydaktyczne)

15.30                           Wyjazd

PROGRAM WARSZTATU SZKOLENIOWEGO:

Rozpoczęcie szkolenia – przedstawienie programu.

Cel główny - Poznanie metod nauczania opartych na potencjale poznawczym tkwiącym w każdym uczniu

Cel szczegółowy - podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie podstawowej wiedzy
z zakresu neuronauk wykorzystywanej w procesie nauczania i uczenia się.

Rozpoczęcie szkolenia – przedstawienie programu.
Cel główny - Poznanie metod nauczania opartych na potencjale poznawczym tkwiącym w każdym uczniu
Cel szczegółowy - podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie podstawowej wiedzy
z zakresu neuronauk wykorzystywanej w procesie nauczania i uczenia się.


Efekty kształcenia:
1) Poznanie głównych etapów rozwoju centralnego układu nerwowego człowieka,
2) Zrozumienie znaczenia uwagi oraz motywacji ucznia i mechanizmów ich działania,
3) Nabycie umiejętności interpretowania szkolnych sytuacji w kontekście uwarunkowań neurobiologicznych,
4) Poznanie działania „mechanizmów lustrzanych“ oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania
w doświadczeniu nauczyciela – wychowawcy,
5) Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o metody nauczania przyjazne mózgowi,
6)Wzmocnienie własnej efektywności dydaktycznej,


Treści kształcenia
1) Mózg nastolatka – okres krytyczny,
2) Czego NIE POTRAFI nastolatek; neurobiologia poszukiwania,
3) Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów na podstawie utrwalonych wzorców,
4) Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych,
5) Mechanizmy lustrzane; odpowiedzialność „lustrzana“ opiekuna,
6) Rodzaje pomięci a czas i intensywność odświeżania, „górka“ zapamiętywania,
7) Różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność,
8) Pomięć robocza jako nasze okno na świat, pojemność pamięci roboczej i testy pamięci; dlaczego definicje nie mogą być długie?,
9) Filtry pamięciowe,
10) Specyfika oceny szkolnej, szczególny charakter subśrodowiska szkolnego i znaczących w nim kompetencji.

 

  Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Budżetu Państwa

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zadanie 8 Prowadzenie zajęć specjalistycznych

Terapia EEG Biofeedback

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
Styczeń 2017 6 Zuzanna Górska
Luty 2017 13 Zuzanna Górska
8 Jolanta Wdowiak-Konkolska
Marzec 2017 13 Zuzanna Górska
15 Jolanta Wdowiak-Konkolska
Kwiecień 2017 14 Zuzanna Górska
12 Jolanta Wdowiak-Konkolska
Maj 2017 19 Zuzanna Górska
10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
Czerwiec 2017 10 Zuzanna Górska
9 Jolanta Wdowiak-Konkolska

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
Styczeń 2017 7 Jolanta Wdowiak-Konkolska
2 Renata Bogucka
Luty 2017 8 Jolanta Wdowiak-Konkolska
8 Renata Bogucka
Marzec 2017 10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
35 Renata Bogucka
Kwiecień 2017 11 Jolanta Wdowiak-Konkolska
29 Renata Bogucka
Maj 2017 7 Jolanta Wdowiak-Konkolska
29 Renata Bogucka
Czerwiec 2017 6 Jolanta Wdowiak-Konkolska
14 Renata Bogucka

Zadanie 9 Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, konsultacje dla rodziców

59. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, konsultacje dla rodziców

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
Listopad 2016 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
Grudzień 2016 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
Styczeń 2017 3 Anna Szczepańska
1 Barbara Malinowska
Luty 2017 5 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
Marzec 2017 5 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
Kwiecień 2017 5 Anna Szczepańska
4 Barbara Malinowska
Maj 2017 5 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
Czerwiec 2017 5 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska

60. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów , konsultacje dla rodziców

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
Listopad 2016 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
Grudzień 2016 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
Styczeń 2017 2 Anna Szczepańska
4 Barbara Malinowska
Luty 2017 3 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
Marzec 2017 3 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
Kwiecień 2017 3 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
Maj 2017 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
Czerwiec 2017 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska

INFORMACJA

Na indywidualne wsparcie zgodnie z założeniami projektu terminy są ustalane odrębnie                                 z każdym uczestników. W celu ustalenia terminu realizacji bieżących zajęć na potrzeby wizyty monitoringowej proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Koordynatorem projektu w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach Renata Czapczyńska tel. 767461570, tel. komórkowy 723 300 788

Zajęcia realizowane są na podstawie deklaracji uczestników zgodnie z założeniami projektu na terenie:

Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia gabinet nr 4a, gabinet nr 8.

Terapia EEG Biofeedback gabinet nr 4.

Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia, terapia EEG Biofeedback sala A 14

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, konsultacje dla rodziców sala Z 7.

Zespołu Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

Wszystkie formy wsparcia sala 219.

HARMONOGRAM

pracy sieci współpracy i samokształcenia

Osoba prowadząca: Koordynator sieci Wiesław Ksenycz

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Działanie

Termin

realizacji miejsce /forma

Listopad 2016 5 Organizacja lokalnej sieci współpracy                      i samokształcenia. Listopad 2016

Grudzień 2016

5

Spotkanie organizacyjne prezentacja multimedialna -omówienie założeń projektu.

Spotkanie organizacyjno-integracyjne: praca w grupach

Wypracowanie planu pracy sieci, ustalenie

celów, obszarów pracy                               i harmonogramu.

20 XII 2016

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego                           i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

Styczeń 2017 5

Wspólne tworzenie netografii

Moderowanie samokształcenia                    i wymiany doświadczeń

I 2017

II 2017

praca online

Luty 2017 5

Samokształcenie z materiałami z netografii, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem  

II 2017

III 2017

praca online

Marzec 2017 5

Dwudniowe szkolenie wyjazdowe z ekspertem zewnętrznym (warsztat szkoleniowy)

Wymiana doświadczeń

Planowanie   praktycznych rozwiązań dydaktycznych

III 2017

IV 2017

praca online

szkolenie zewnętrzne

Kwiecień 2017 5

Opracowanie scenariusza lekcji

Opracowanie programu działań dydaktycznych/edukacyjnych

Lekcja pokazowa

Publikacje wypracowanych materiałów

IV 2017

Zespół Szkół                                     w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

praca online

Maj 2017 5

Opracowanie scenariusza lekcji

Opracowanie programu działań dydaktycznych/edukacyjnych

Lekcja pokazowa

Publikacje wypracowanych materiałów

V 2017

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy                       w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice

praca online

Czerwiec 2017 5

Spotkanie podsumowujące                               i dyskusja na forum.

6 VI 2017 godz. 15.30

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego                              i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

Lipiec 2017 5 Ewaluacja pracy sieci za rok szkolny 2016/2017. Wnioski i rekomendacje na przyszły rok szkolny. VII 2017

INFORMACJA

W celu ustalenia terminu realizacji formy współpracy sieci na potrzeby wizyty monitoringowej proszę                        o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Koordynatorem projektu w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach Renata Czapczyńska tel. 767461570, tel. komórkowy 723 300 788

 

                                 Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Budżetu Państwa

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

wrzesień 2017 – czerwiec 2018

Zadanie 8 Prowadzenie zajęć specjalistycznych

Terapia EEG Biofeedback

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
wrzesień 2017 - Zuzanna Górska
2 Jolanta Wdowiak-Konkolska
październik 2017 10 Zuzanna Górska
10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
listopad 2017 12 Zuzanna Górska
12 Jolanta Wdowiak-Konkolska
grudzień 2017 12 Zuzanna Górska
12 Jolanta Wdowiak-Konkolska
styczeń 2018 10 Zuzanna Górska
10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
luty 2018 10 Zuzanna Górska
10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
marzec 2018 10 Zuzanna Górska
10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
kwiecień 2018 10 Zuzanna Górska
10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
maj 2018 5 Zuzanna Górska
5 Jolanta Wdowiak-Konkolska
czerwiec 2018 5 Zuzanna Górska
5 Jolanta Wdowiak-Konkolska

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
wrzesień 2017 11 Jolanta Wdowiak-Konkolska
- Renata Bogucka
październik 2017 15 Jolanta Wdowiak-Konkolska
15 Renata Bogucka
listopad 2017 15 Jolanta Wdowiak-Konkolska
15 Renata Bogucka
grudzień 2017 14 Jolanta Wdowiak-Konkolska
14 Renata Bogucka
styczeń 2018 10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
10 Renata Bogucka
luty 2018 10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
10 Renata Bogucka
marzec 2018 10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
10 Renata Bogucka
kwiecień 2018 10 Jolanta Wdowiak-Konkolska
10 Renata Bogucka
maj 2018 5 Jolanta Wdowiak-Konkolska
5 Renata Bogucka
czerwiec 2018 5 Jolanta Wdowiak-Konkolska
5 Renata Bogucka

Zadanie 9 Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, konsultacje dla rodziców

59. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, konsultacje dla rodziców

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
wrzesień 2017 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
październik 2017 5 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
listopad 2017 5 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
grudzień 2017 3 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
styczeń 2018 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
luty 2018 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
marzec 2018 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
kwiecień 2018 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
maj 2018 3 Anna Szczepańska
2 Barbara Malinowska
czerwiec 2018 - Anna Szczepańska
- Barbara Malinowska

60. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów , konsultacje dla rodziców

Miesiąc Ilość godzin miesięcznie Osoba prowadząca
wrzesień 2017 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
październik 2017 6 Anna Szczepańska
6 Barbara Malinowska
listopad 2017 5 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
grudzień 2017 5 Anna Szczepańska
5 Barbara Malinowska
styczeń 2018 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
luty 2018 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
marzec 2018 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
kwiecień 2018 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
maj 2018 2 Anna Szczepańska
3 Barbara Malinowska
czerwiec 2018 - Anna Szczepańska
- Barbara Malinowska

INFORMACJA

Na indywidualne wsparcie zgodnie z założeniami projektu terminy są ustalane odrębnie                                 z każdym uczestników. W celu ustalenia terminu realizacji bieżących zajęć na potrzeby wizyty monitoringowej proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Koordynatorem projektu w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach Renata Czapczyńska tel. 767461570, tel. komórkowy 723 300 788

Zajęcia realizowane są na podstawie deklaracji uczestników zgodnie z założeniami projektu na terenie:

Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia gabinet nr 4a, gabinet nr 8.

Terapia EEG Biofeedback gabinet nr 4.

Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia, terapia EEG Biofeedback sala A 14

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, konsultacje dla rodziców sala Z 7.

Zespołu Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów

Wszystkie formy wsparcia sala 219.