Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


plakat EFS IR.pdf

 

mgr Jolanta Wdowiak-Konkolska psycholog, specjalizujący się
w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży niepełnosprawnej,
neuroterapeuta – EEG / HEG Biofeedback, psychoterapeuta
w dziedzinie zaburzeń odżywiania, problemów emocjonalnych
dzieci  i młodzieży, orzecznictwo specjalne.

mgr Renata Bogucka psycholog, specjalizujący się w diagnozie
i psychoterapii uczniów z problemami wychowawczymi,
emocjonalno-społecznymi, adaptacyjnymi, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych, terapia
rodziny, socjoterapia oraz prowadząca Szkołę dla Rodziców
i Wychowawców, profilaktyka uzależnień.

mgr Barbara Malinowska psycholog, specjalizujący się
w diagnozie i psychoterapii uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), obszar motywacji, skuteczności
nauczania i uczenia się, opieka nad uczniem zdolnym.

mgr Katarzyna Fedorczak psycholog, specjalność WWR, diagnoza
i psychoterapia małego dziecka i w wieku przedszkolnym, koordynator
Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

mgr Beata Błażewicz-Sip psycholog, specjalizujący się w diagnozie
i psychoterapii dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

mgr Ewa Bilińska pedagog specjalny, diagnoza i terapia dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej; neuroterapeuta – EEG / HEG Biofeedback,
orzecznictwo specjalne.

mgr Iwona Welc pedagog specjalizujący się w diagnozie
i psychoterapii uczniów z trudnościami dydaktycznymi, w tym ze
specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia), obszar motywacji, skuteczności nauczania i uczenia się.

mgr Anna Szczepańska pedagog specjalny / doradca zawodowy
- terapeuta Metody Warnkego, diagnoza i terapia dzieci, młodzieży,
w tym badanie lateralizacji i dojrzałości szkolnej oraz trudności w uczeniu
się; poradnictwo edukacyjno-zawodowe
.

mgr Małgorzata Dziedzina-Łabuda pedagog specjalizujący się
w diagnozie i terapii uczniów z problemami wychowawczymi,
emocjonalno-społecznymi, adaptacyjnymi, zagrożonych niedostosowaniem
społecznym lub niedostosowanych, socjoterapia oraz prowadząca Szkołę
dla Rodziców i Wychowawców; profilaktyka uzależnień.

mgr Renata Pośpiech pedagog / specjalista WWR, diagnoza i terapia
małego dziecka i przedszkolnego, w tym badanie lateralizacji i dojrzałości
szkolnej; członek zespołu WWR.

mgr Halina Furmann logopeda / surdologopeda i surdopedagog,

diagnoza i terapia dzieci i młodzieży; członek zespołu WWR, badania
przesiewowe programem „Słyszę”, „Widzę”.

mgr Zuzanna Górska logopeda /neurologopeda / terapeuta
Integracji Sensorycznej,
diagnoza i terapia dzieci i młodzieży,
członek zespołu WWR.

Zadaniem wszystkich specjalistów jest wspomaganie wychowawczej
i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziców w zakresie danego obszaru problemowego.

 

 

 

Linki

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

483470
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Razem
243
281
2163
483470