Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


plakat EFS IR.pdf

Oferta PODM

OFERTA STYCZEŃ-LUTY 2018

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

8.01.2018 - "Skuteczne metody pracy zwiększające jakość edukacji informatycznej w szkole podstawowej - gra Scottie Go!"

 

27.02.2018 - "Teatr i drama w nauczaniu języków obcych"

 

KONFERENCJE METODYCZNE:

 

13.02.2018 - "Praca z czytelnikiem w świetle nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego"

 

15.02.2018 - "Pedagog - zdolności, czyli jak pracować z uczniem zdolnym w klasach I-III"

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

 6.02.2018 - "Upominki na różne okazje. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych"

 

13.02.2018 - "Story telling oraz optymistyczne wyjaśnienie zdarzeń jako skuteczne narzędzie motywacji w pracy wychowawczej"

 

20.02.2018 - "Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT terapia poznawcza oparta na uważności"

 

20.02., 28.02.2018 - "Kariera bez stresu - program zajęć z uczniami z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego"

 

SEMINARIUM:

 

26.02.2018 - "Wicedyrektor - przygotowanie do sprawowania funkcji kierowniczej w placówce oświatowej"

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

16-17.02.2018 - "Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy"

 

9-10.02.2018 - "Action learning jako metoda współpracy nauczycieli"

 

"Tańce w kręgu wg Fundacji Findhorn - proste układy taneczne z różnych stron świata" - forma weekendowa (10 godzin dydaktycznych), termin zostanie podany po zebraniu grupy

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 

7.02.2018 - Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli terapeutów, specjalistów - "Wykorzystanie elementów terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela"

 

 

OFERTA GRUDZIEŃ 2017

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

4.12.2017 - "Media społecznościowe w kontekście bezpieczeństwa uczniów

w szkole oraz środowisku rówieśniczym" (mobbing i cyberprzemoc)

 

5.12.2017 - "Ćwiczenia z pomysłem - zajęcia logopedyczne w szkole

i przedszkolu"

 

7.12.2017 - "Indywidualizacja nauczania - zalecane warunki realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem dostosowania ich do grupy zróżnicowanej wiekowo"

 

12.12.2017 - "Efektywne wspomaganie procesu samokształcenia uczniów"

 

SEMINARIUM:

 

7.12.2017 - "Wicedyrektor - przygotowanie do sprawowania funkcji kierowniczej

w placówce oświatowej"

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

1-2.12.2017 - "Metody integracyjne w pracy z grupą, wprowadzenie do pedagogiki zabawy"

 

2-3.12.2017 - "Sztuka-Twórczość-Zmiana, możliwości zastosowania arteterapii

w pracy indywidualnej i grupowej jako narzędzia wspomagającego integrację, pracę z emocjami, obniżanie poziomu agresji, przeciwdziałanie stresowi, wzmacnianie samooceny i uruchomienie rozwoju własnego"

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 

11.12.2017 - Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu polkowickiego "Prawne i emocjonalne konsekwencje decyzji dyrektora związane

ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych"

 

 

OFERTA LISTOPAD 2017

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

13.11.2017 - "Twórcze malowanie i rysowanie - rysunek terapeutyczny, mandala"

 

15.11.2017 - "Kodowanie bez prądu - wprowadzenie w świat programowania"

 

18.11.2017 - "MoreToMath - matematyka to nie tylko cyferki"

 

28.11.2017 - "Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji MBCT"

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

6.11.2017 - "Szachy dla początkujących"

 

14.11.2017 - "Tworzenie wypowiedzi - jak kształcić umiejętności uczniów

wg nowej podstawy programowej?"

 

20.11.2017 - "Bezpieczny internet, świadomość dzieci i młodzieży"

 

21.11.2017 - "Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcjach języka angielskiego"

 

27.11.2017 - "Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach matematyki"

 

SEMINARIUM:

 

28.11.2017 - "Jak zorganizować pracę z uczniami, by zmotywować ich do nauki?"

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

24-25.11.2017 - "Strategie dobrego uczenia się"

 

24-25.11.2017 - "Neurodydaktyka"

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 

7.11.2017 - Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli wspierających rozwój kompetencji czytelniczych uczniów "Z banku dobrych praktyk - wymiana doświadczeń w zakresie wspierania rozwoju kompetencji czytelniczych w świetle nowej podstawy programowej"

 

OFERTA DODATKOWA:

 

6.11.2017 - Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich XX wieku w kontekście filozoficznym z wykorzystaniem e-publikacji wydawnictwa Stentor

 

14.11.2017 - Edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki i narzędzia

do realizowania kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

 

 

OFERTA PAŹDZIERNIK 2017

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

10.10.2017 - "Jak efektywnie motywować ucznia zaspokajając jego potrzeby

i emocje pierwotne"

 

11.10.2017 - "Budowanie efektywnej współpracy z rodzicem w oparciu

o koncepcję przywództwa sytuacyjnego wg K. Blancharda"

 

13.10.2017 - "Matematyka, algorytmika i programowanie - rozwijanie kompetencji informatycznych od lat najmłodszych"

 

28.10.2017 - "WeDo 2.0 Programowanie i przyroda w edukacji wczesnoszkolnej"

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

10.10.2017 - "Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla klas I-III. Wyznaczanie nowych treści dla klas I-III i treści utrwalanych w tych klasach. Możliwości nauczyciela w planowaniu skutecznej pracy dydaktyczno-wychowawczej."

 

17.10.2017 - "Wprowadzenie elementów retoryki na lekcjach języka polskiego - koncepcje i doświadczenia"

 

18.10.2017 - "Metody aktywne kształtujące myślenie matematyczne w szkole podstawowej"

 

23.10.2017 - "Jak zapewnić dyscyplinę w klasie"

 

SEMINARIUM:

 

24.10.2017 - "Efekty pracy z lekturą - jak kształcić umiejętności rozumienia

i interpretacji różnego rodzaju komunikatów"

 

KONFERENCJE:

 

4.10.2017 - "Jak trafić do ucznia drugiego etapu edukacyjnego na lekcji matematyki, aby spełnić jego potrzeby"

 

16.10.2017 - "Nowy szkolny rok - nowe wyzwania"

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

6-7.10.2017 - "Dzieciaki na scenie - mamy przedstawienie! Zabawy w teatr. Czarodziejskie masażyki, zabawne wierszyki oraz magiczne dyktanda graficzne" NOWOŚĆ W OFERCIE KLANZY!

 

9.10. i 23.10.2017 - "Planowanie i dokumentowanie pracy w związku z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego"

 

21-22.10.2017 - "Pilates intensive course level 1"

 

październik 2017/czerwiec 2018 - "Kurs języka angielskiego dla dorosłych A2"

 

październik 2017/czerwiec 2018 - "Kurs języka angielskiego przygotowawczy do egzaminu Cambridge First Certificate in English (FCE)"

 

27, 28. 10.2017 - "Neurodydaktyka"

 

OFERTA DODATKOWA:

 

20-22.10.2017 - "Zarządzanie zmianą w szkole"

 

20-22.10.2017 - "Arte-kinezjologia"

 

 

OFERTA WRZESIEŃ 2017

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

29.09.2017 - Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych

z geogebrą

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

11.09.2017 i 2.10.2017 - Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

 

26-28.09.2017 - ABC nauczyciela/wychowawcy

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 

18.09.2017 - Sieć Współpracy i Samokształcenia dyrektorów przedszkoli, szkół: "Doskonalenie kompetencji osobistych i zawodowych dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu polkowickiego"

 

KONFERENCJE METODYCZNE:

 

11.09.2017 - Jak "zanurzyć" ucznia w języku obcym?

 

19.09.2017 - Zmiany w systemie oświaty związane z reformą edukacji. Nowy rok szkolny - nowe wyzwania.

 

19.09.2017 - Diagnoza potrzeb w zakresie zmian podstawy programowej

i wsparcia nauczycieli

 

20.09.2017 - Zmiany w systemie oświaty związane z reformą edukacji. Nowy rok szkolny - nowe wyzwania.

 

21.09.2017 - Zmiany w systemie oświaty związane z reformą edukacji. Nowy rok szkolny - nowe wyzwania.

 

25.09.2017 - Co nowego w oświacie niesie rok szkolny 2017/2018?

 

26.09.2017 - Zmiany w systemie oświaty związane z reformą edukacji

 

26.09.2017 - Nowe wyzwania dla nauczycieli języka polskiego

 

SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ:

 

13.09.2017 - Statut szkoły

 

 

OFERTA CZERWIEC 2017

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

5.06.2017 - Nauka w działaniu - godne uwagi rozwiązania metodyczne na lekcjach języka polskiego

 

KONFERENCJE:

 

8.06.2017 - Czy praca polonisty daje zadowolenie?

 

12.06.2017 - Podsumowanie działań z roku szkolnego 2016/2017

 

 

SEMINARIUM:

 

7.06.2017 - Praca z uczniem zdolnym na co dzień - wymieniajmy doświadczenia

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 

5.06.2017 - Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Specjalistów
i Terapeutów

 

8.06.2017 - Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów Szkolnych

 

12.06.2017 - Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów Szkół i Przedszkoli "Resume całorocznej pracy sieci"

 

 

 

OFERTA MAJ 2017

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

24.05.2017 - Dwujęzyczność - strategie nauczania i wychowania

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

10.05.2017 - Nauka w działaniu - godne uwagi rozwiązania metodyczne na lekcjach języka polskiego

 

23.05.2017 - Aktywnie poznajemy świat. Jak zorganizować grę terenową, grę miejską i inne formy spędzania czasu poza szkołą.

 

30.05.2017 - Sztuka efektywnego przekazywania wiedzy i umiejętności w pracy nauczyciela

 

SEMINARIUM:

 

23.05.2017 - Praca z uczniem zdolnym na co dzień - wymieniajmy doświadczenia

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI:

 

19.05.2017 - Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji matematyki

 

 

 

OFERTA KWIECIEŃ 2017

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

4.04.2017 - Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej

 

28.04.2017 - Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

20.04. i 8.05.2017 - Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

6.04.2017 - Nauka w działaniu - godne uwagi rozwiązania metodyczne na lekcjach języka polskiego

 

19.04.2017 - Jak skutecznie wspierać rozwój mowy u dzieci z autyzmem i zepołem Aspergera

 

20.04.2017 - Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka obcego

 

24.04.2017 - Dobry styl w komunikacji interpersonalnej nauczyciela historii i WOS

 

SEMINARIUM:

 

10.04.2017 - Rola żywego słowa w komunikacji z uczniem

 

 

 

OFERTA MARZEC 2017

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

6.03.2017 - Uczeń zdolny i uczeń "zdolny inaczej"

 

10.03.2017 - M-A-S-T-E-R czyli struktura przyspieszonego uczenia się

 

22.03.2017 - Trudne dziecko, wybrane metody pracy wychowawczej nauczyciela

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

4.03. i 11.03.2017 - Prezi.com - tworzenie prezentacji w oparciu o technologię zoom

 

7.03. 14.03. i 21.03.2017 - "Let s talk!" Szybki kurs języka angielskiego dla osób znających j.angielski na poziomie A2

 

7.03. 14.03. i 28.03. 2017 - Wspierajmy naszych uczniów, czyli jak zaspokajać potrzeby edukacyjne na lekcjach języka polskiego

 

20.03. i 27.03.2017 - Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

 

24-25.03.2017 - Inspirowane folklorem - proste tańce integracyjne, zabawy

i działania plastyczne

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

11.03.2017 - Komunikacja językowa a temperament ucznia

 

21.03.2017 - Bawimy się matematyką - nietypowe zadania logiczne, problemy

i inne zabawy urozmaicające zajęcia matematyczne w przedszkolu i szkole

 

SEMINARIUM:

 

25.03.2017 - Sztuka prawidłowego komunikowania się nauczyciela z uczniem podczas lekcji historii i WOS

 

OFERTA DODATKOWA:

 

22.03.2017 - Reforma oświaty 2017

 

24-25.03.2017 - Wychowawca mistrzem komunikacji

 

 

 

 

OFERTA STYCZEŃ I LUTY 2017

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

14.01. i 21.01.2017 - Prezi.com - tworzenie prezentacji w oparciu o technologię zoom

 

17.01.2017 - Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT - terapia poznawcza oparta na uważności

 

2.02.2017 - Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym jednym

z warunków powodzenia szkolnego

 

8.02.2017 - Współpraca przedszkole-szkoła. Planowanie wspólnych działań wspierających rozwój dziecka w świetle nowej podstawy programowej.

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

13-15.01.2017 - Trening kontroli złości na podstawie treningu zastępowania agresji wg A. Goldsteina

 

Mamy problem... Sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

TRWA NABÓR; termin rozpoczęcia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

17.01.2017 - Efektywne metody i techniki w kształceniu umiejętności czytania tekstu literackiego

 

4.02.2017 - Nauka kodowania oraz środowiska programistyczne w edukacji wczesnoszkolnej

 

7.02.2017 - Aktywne czytanie - metody i techniki angażowania czytelników

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 

10.01.2017 - Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspierających kompetencje czytelnicze uczniów: "Głos w kwestii metod i form inspirowania czytelnictwa"

 

 

 

OFERTA GRUDZIEŃ 2016  

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

7.12.2016 - Jak ciekawie prowadzić zajęcia z grupą - wykorzystywanie gier, rekwizytów

i plansz dydaktycznych; II edycja            NABÓR ZAKOŃCZONY

 

14.12.2016 - Ryzyko dysleksji, problemy i wstępne diagnozowanie (dziecko małe 3-4 lata)

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

3-4.12.2016 - Autorskie warsztaty bajkoterapeutyczne cz.1 i 2

 

15.12.2016, 12.01.2017 - Mamy problem..., sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

13.12.2016 - Bawimy się matematyką, techniki szybkiego liczenia jako motywujące narzędzie edukacyjne

 

16.12.2016 - Twórcze sposoby nauczania gramatyki języka angielskiego w szkole podstawowej

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 

1.12.2016 - Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym (sieć pedagogów i psychologów)

 

7.12.2016 - Uczniowie z autyzmem w szkole ogólnodostępnej (sieć specjalistów

i terapeutów)

 

8.12.2016 - Przywództwo edukacyjne w szkole i przedszkolu, między teorią

i praktyką (sieć dyrektorów)

 

OFERTA DODATKOWA:

 

13.12.2016 - "Przeciw sobie?"-zachowania samobójcze dzieci i młodzieży

UWAGA, OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! ZAPISY DO 2.12.2016r.

 

 

 

 OFERTA LISTOPAD 2016 

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

22.11.2016 - Jak reagować na seksualne zachowania przedszkolaków II edycja

 

29.11.2016 - MASTER czyli struktura przyspieszonego uczenia się.

 

30.11.2016 - Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

 

 WARSZTATY METODYCZNE:

 

03.11.2016 - Powtórzenie przed klasówką. Gry treningowe wykorzystywane do powtórzenia wiadomości z matematyki przed sprawdzianem. (warsztat przesunięty z dnia 25.10.2016r.)

 

22.11.2016 - Stosowanie na lekcjach historii i WOS metod pracy wymagających wykorzystania technologii informatycznych.

 

 

KURSY DOSKONALĄCE:

 

4-5.11.2016 - Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I

 

15.11.2016 - Zacznij mówić po hiszpańsku - szybki kurs dla początkujących.

 

SEMINARIUM:

 

17.11.2016 - Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci i młodziży? - o dobrych praktykach.

 

17.11.2016 - Ciekawe zabawy logopedyczne - jak uatrakcyjnić proces terapii.

 

21.11.2016 - "English in practice" cz.1 - seminarium z rodowitym użytkownikiem języka angielskiego.

 

23.11.2016 - W jakich dziedzinach wykorzystujemy wiedzę matematyczną? Pokażmy uczniowi, że matematyka jest użyteczna w codziennym życiu.

 

28.11.2016 - Wykorzystywanie wyników egzaminu gimnazjalnego i matury 2016 z języka polskiego w pracy z uczniami.

 

OFERTA DODATKOWA:

 

14.11.2016 - Program e-Twinning i jego narzędzia. 

 

 

 

 OFERTA PAŹDZIERNIK 2016 

 

KONFERENCJE METODYCZNE:

 

31.10.2016 - Zmiany w kształceniu zawodowym - refleksje z debaty oświatowej "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel-Dobra Zmiana." KONFERENCJA ODWOŁANA

 

 WARSZTATY DOSKONALĄCE:

 

20.10.2016 - Filcowanie na sucho i mokro.NABÓR ZAKOŃCZONY

 

24.10.2016 - Budowanie i ewaluacja szkolnego programu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. - warsztaty odwołane z powodu małej ilości uczestników.

 

24.10.2016 - Zastosowanie choreoterapii (terapii tańcem) w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.NABÓR ZAKOŃCZONY

 

25.10.2016 - Jak reagować na seksualne zachowania przedszkolaków?.NABÓR ZAKOŃCZONY

 

WARSZTATY METODYCZNE:

 

11.10.2016 - Bookcrossing stosowany, czyli jak można zachęcić do czytania.

 

18.10.2016 - Efektywne techniki uczenia się. Szybkie czytanie jako niezbędne i atrakcyjne narzędzie edukacji wśród dzieci i młodzieży.

 

18.10.206 - Twórcze sposoby nauczania gramatyki języka angielskiego w gimnazjum i szkole podstawowej.

 

25.10.206 - Powtórzenie przed klasówką. Gry treningowe wykorzystywane do powtórzenia wiadomości z matematyki przed sprawdzianem. ZMIANA TERMINU

 

26.10.2016 - Słabo czyta, słabo pisze? Jak diagnozować trudności uczniów i modyfikować bieżącą pracę z nimi na lekcji pod kątem zaburzeń rozwojowych? - WARSZTAT ODWOŁANY

31.10.2016 - Kształtowanie kreatywności i twórczego myślenia u uczniów. - zmiana daty na 27.10.2016

 

OFERTA DODATKOWA:

 

19.10.2016 - Program e-Twinning i jego narzędzia ZMIANA TERMINU na 14.11.2016r.

 

OFERTA KWIECIEŃ 2016

 

WARSZTATY METODYCZNE I DOSKONALĄCE

 

11.04.2016 - Książka w świecie współczesnego dziecka.

 

11.04.2016 - Jak skutecznie wspomagać rozwój umysłowy oraz edukację matematyczną małego dziecka. Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki - nabór zakończony.

 

14.04.2016 - Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży prawdziwym wyzwaniem dla nauczyciela. - nabór zakończony. Aktualnie jesteśmy w trakcie rekrutacji uczestników kolejnej edycji - zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy.

 

15.04.2016 - Matematyka, rytm i logika - uczymy się bawiąc.

 

18.04.2016 - Ocenianie kształtujące krok po kroku. 

 

KURSY:

 

SŁOWA MALOWANE, CZYLI JAK GRAĆ W KARTY METAFORYCZNE. - ZMIANA TERMINU 

Uwaga - nowy termin kursu zostanie podany po zebraniu pełnej grupy uczestników

 

MEDIACJE I NEGOCJACJE Z DZIECKIEM I RODZICEM. - ZMIANA TERMINU

Nowy termin kursu zostanie podany po zebraniu grupy uczestników.

 

AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. - ZMIANA TERMINU

UWAGA ! - zmiana dotyczy terminu jednego ze spotkań kwietniowych. Spotkanie w dniu 31.03.2016r. odbędzie się planowo.

 

INNE NABORY:

 

06.05.2016 - Twórcze sposoby nauczania gramatyki. - ZMIANA TERMINU

 

TRENING KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (opracowany na podstawie Treningu Zastępowania Agresji wg. A. Goldsteina) 

Ostatnio w galerii

Linki

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

555862
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Razem
657
498
657
555862