Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Budżetu Państwa

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Kadra projektu w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego                         i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach :

Nadzór nad realizacją projektu i Koordynator projektu: Dyrektor Renata Czapczyńska

Asystent Koordynatora projektu: specjalista ds. kancelaryjnych Agnieszka Bartkowiak

Realizacja zadań:

Zadanie 7 Prowadzenie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia

Koordynator sieci: Wiesław Ksenycz

Zadanie 8 Prowadzenie zajęć specjalistycznych

Terapia EEG Biofeedback

Terapeuta Zuzanna Górska

Terapeuta Jolanta Wdowiak-Konkolska

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

Psycholog Renata Bogucka

Psycholog Jolanta Wdowiak-Konkolska

Zadanie 9 Doradztwo edukacyjno-zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, konsultacje dla rodziców

Doradca zawodowy Anna Szczepańska

Doradca zawodowy Barbara Malinowska

Pedagog Anna Szczepańska

Psycholog Barbara Malinowska