W dniu  19 czerwca 2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach odbyła się konferencja powiatowa w ramach projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy oraz przedstawiciele Zespołów Zadaniowych ze szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie.

 

Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach -Pani Renata Czapczyńska otworzyła konferencję oraz dokonała analizy działań podjętych w ramach projektu. Sprawozdanie z prac oraz zarys funkcjonowania Sieci Współpracy i Samokształcenia w przyszłości przedstawiła Pani Małgorzata Majewska-Greń – koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

Uczestnicy konferencji obejrzeli materiał filmowy przygotowany przez Telewizję Polkowcie na temat procesu wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie polkowickim. 

 

Konferencję uświetniły swoim występem dzieci z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie w pokazie aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss. Metoda ta była tematem przewodnim szkoleń przeprowadzonych w tej placówce w roku szkolnym 2014/2015. Opiekunkami grupy są Panie Dorota Bożek-Chrobak oraz Anna Kozołup, natomiast ekspertem, który przybliżył nauczycielom założenia tej metody była Pani Bożena Piotrowska.

 

Następnie rozważania na temat „ Nauczyciel-zadania, kompetencje, budowanie własnego autorytetu”  przedstawił dr Mirosław Radoła z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu .

 

Na zakończenie konferencji wręczono dyrektorom szkół i przedszkoli certyfikaty dla nauczycieli ukończenia udziału w projekcie .

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji foto 

W związku z organizacją dodatkowego szkolenia wyjazdowego na temat " Kreatywny nauczyciel-kompetencje coachingowe nauczycieli" dla osób uczestniczących w Sieciach Współpracy i Samokształcenia prosimy o zapoznanie się osób zakwalifikowanych ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli uczestniczących w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli humanistów  na szkolenie "Jak efektywnie pracować metodą projektu na lekcji?", które odbędzie się 21 kwietnia 2015r. o godz. 16:00 w siedzibie POPPPiDM - sala konferencyjna parter. Szkolenie poprowadzi Pani Ewa Miłuch - Szewczyk. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli należących do Sieci Współpracy i Samokształcenia psychologów, pedagogów i logopedów na szkolenie z tematu "Zarządzanie klasą", które odbędzie się 18.05.2015r. o godz.15:00 - sala konferencyjna parter. Zajęcia poprowadzi ekspert - Joanna Sikora. 

 

 

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na szkolenie nt. "Ochrona danych osobowych w praktyce" w  ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 28.04.2015r. o godz. 14:00 w Zespole Szkół w Polkowicach, ul.Skalników 6, sala A37. Zajęcia poprowadzi ekspert - Pani Jolanta Dołęgowska.