Sieć Współpracy i Samokształcenia to zespół 20-25 nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą.

 

Cele sieci:

-wymiana doświadczeń,

-nawiązanie kontaktów, współpracy między placówkami,

-tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie,

-poszerzanie kompetencji uczestników.

 

Członkowie sieci spotykają się 5 razy w roku szkolnym. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE.

 

Pracami każdej sieci kieruje KOORDYNATOR SIECI. Do zadań koordynatora należy:

-przygotowanie planu działania sieci, harmonogramu pracy sieci,

-organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci,

-wnioskowanie o pozyskanie ekspertów zewnętrznych,

-zamieszczanie materiałów samokształceniowych na platformie internetowej,

-bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego,

-sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci,

-promocja działań sieci,

-bieżąca dokumentacja związana z realizacją sieci.

 

W ramach realizacji projektu utworzone zostały 4 tematycznie różne Sieci Współpracy i Samokształcenia.

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli:

Koordynator: Małgorzata Dorota Majewska – Greń

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli humanistów:

Koordynator: Wiesław Ksenycz

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia psychologów, pedagogów i logopedów:

Koordynator: Beata Mazurek

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych:

Koordynator: Ewa Kulesza