Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) to osoba, która pracuje na rzecz szkoły/przedszkola w ramach realizowanego projektu "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim".


Zadania SORE:
-współpraca z dyrektorem i radą pedagogiczną w zdiagozowaniu potrzeb i określeniu obszaru rozwoju,
-wsparcie szkoły w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej oferty szkoleniowej,
-zapewnienie obiegu informacji,
-organizacja zaplanowanych form wspomagania,
-wspieranie pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności,
-monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,
-przygotowania sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania i przedstawienie go dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji i wykaz podległych placówek

Zuzanna Górska

 1. Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach, ul. 11-tego Lutego 18, 59-100 Polkowice
 2. Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice
 3. Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice
 4. Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, ul. Kolejowa 14, 59-100 Polkowice
 5. Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice
 6. Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Rzeczyca 01, 59-150 Grębocice

Beata Józków

 1. Przedszkole Miejskie w Chocianowie, ul. Wesoła 14, 59-140 Chocianów
 2. Szkoła Podstawowa w Parchowie, Parchów 29, 59-140 Chocianów
 3. Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów
 4. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach, Trzebnice 113a, 59-140 Chocianów
 5. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, 59- 140 Chocianów

Dorota Szmidt

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach, ul. K.B. Kominka 1, 59-100 Polkowice
 4. Szkoła Podstawowa w Buczynie, Buczyna 17, 59-160 Radwanice
 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach - Przedszkole, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice
 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice

Anna Szczepańska

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie, ul. Kościuszki 6 59-170 Przemków
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie, ul. Rybna 3a 59-170 Przemków
 3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej, 59-170 Przemków
 4. Publiczne Przedszkolne nr 1, ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków
 5. Przedszkole Miejskie nr 2 w Przemkowie, , ul. Szkolna 5, 59-170 Przemków
 6. Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice

 

Grzegorz Kochman

 1. Zespół Edukacyjny w Gaworzycach – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce
 2. Zespół Edukacyjny w Gaworzycach – Gimnazjum, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce
 3. Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice
 4. Gimnazjum w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice
 5. Szkoła Podstawowa w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice

Bożena Dudziak

 1. Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice
 2. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice
 3. Zespół Szkół w Przemkowie - Gimnazjum, ul. Leśna Góra 2 , 59-170 Przemków
 4. Zespół Szkół w Przemkowie – Liceum Ogólnokształcące, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków
 5. Zespół Szkół w Przemkowie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków
 6. Gimnazjum w Chocianowie, ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów

Halina Furmann

 1. Zespół Szkół w Polkowicach – Liceum Ogólnokształcące, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice
 2. Zespół Szkół w Polkowicach – Technikum, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice
 3. Zespół Szkół w Polkowicach – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice
 4. Zespół Szkół w Chocianowie - Technikum, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
 5. Zespół Szkół w Chocianowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
 6. Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, 59-100 Polkowicach