Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


plakat EFS IR.pdf

 

mgr Jolanta Wdowiak-Konkolska psycholog, specjalizujący się
w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży niepełnosprawnej,
neuroterapeuta – EEG / HEG Biofeedback, terapeuta
w dziedzinie zaburzeń odżywiania, problemów emocjonalnych
dzieci  i młodzieży, orzecznictwo specjalne

 

mgr Renata Bogucka psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się

w diagnozie i psychoterapii uczniów z problemami wychowawczymi,
emocjonalno-społecznymi, adaptacyjnymi, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych, terapia
rodziny, socjoterapia oraz prowadząca Szkołę dla Rodziców
i Wychowawców, profilaktyka uzależnień

 

 

mgr Barbara Malinowska psycholog, specjalizujący się
w diagnozie i terapii uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
w tym ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), obszar motywacji, skuteczności
nauczania i uczenia się, opieka nad uczniem zdolnym

 

mgr Katarzyna Fedorczak psycholog, specjalizacja w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka oraz terapii i edukacji osób z autyzmem, diagnoza i terapia dzieci młodszych

 

mgr Beata Błażewicz-Sip psycholog, specjalizujący się w diagnozie
i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, tyflopedagog, badania przesiewowe programem "Widzę", terapia dzieci nieśmiałych oraz dzieci

z mutyzmem

 

mgr Ewa Bilińska pedagog specjalny, diagnoza i terapia dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej; neuroterapeuta – EEG / HEG Biofeedback,
orzecznictwo specjalne

 

mgr Iwona Welc pedagog specjalizujący się w diagnozie
i terapii uczniów z trudnościami dydaktycznymi, w tym ze
specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia), obszar motywacji, skuteczności nauczania i uczenia się

 

mgr Anna Szczepańska pedagog specjalny / doradca zawodowy
- terapeuta Metody Warnkego, diagnoza dzieci i młodzieży,
w tym badanie lateralizacji i gotowości szkolnej oraz trudności w uczeniu
się; poradnictwo edukacyjno-zawodowe
, tyflopedagog, badania przesiewowe programem "Widzę", terapia dzieci z trudnościami w nauce, dzieci nieśmiałych

 

 

mgr Renata Pośpiech pedagog / specjalizacja w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, diagnoza i terapia
dzieci młodszych, w tym badanie lateralizacji i gotowości
szkolnej; koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

mgr Halina Furmann logopeda / surdologopeda i surdopedagog, pedagog specjalny; diagnoza i terapia dzieci i młodzieży; członek zespołu WWR, badania przesiewowe programem „Słyszę”, terapia metodą Tomatisa; znajomość języka migowego

 

mgr Zuzanna Górska logopeda /neurologopeda / terapeuta
Integracji Sensorycznej, neuroterapeuta – EEG / HEG Biofeedback, oligofrenopedagog,
diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, członek zespołu WWR

 

Zadaniem wszystkich specjalistów jest wspomaganie wychowawczej
i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziców w zakresie danego obszaru problemowego.

 

 

 

Linki

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1371904
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Razem
1226
1564
2790
1371904