Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wielozakresowa współpraca z rodziną, szkołą i placówkami oświatowo-wychowawczymi poprzez:

  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom
  • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
  • udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanym z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia realizuje następujące zadania:
1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
- predyspozycji i uzdolnień,
- przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
- specyficznych trudności w uczeniu się;


2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci
i młodzieży:

- szczególnie uzdolnionych,
- niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- z zaburzeniami komunikacji językowej,
- z chorobami przewlekłymi;


3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych
potrzeb, w tym dzieci młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;


4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;


5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;


6. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej;


7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających.


8. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły
i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;


10. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;


11. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

Ostatnio w galerii

Linki

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3078590
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Razem
849
1790
849
3078590