Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


plakat EFS IR.pdf

ROCZNY PLAN PRACY LOKALNEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W PROJEKCIE „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany”

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

rok szkolny 2016/2017

Obszar doskonalenia: rozwój kompetencji w obszarze neurodydaktyki w procesie nauczania                         i uczenia się

CEL GŁÓWNY

CEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIE TERMIN
1.Założenia projektu, cel pracy sieci i zasady współpracy,

1. Przedstawienie założeń projektu oraz omówienie zasad pracy w sieci.

2. Zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych                               w obszarze neurodydaktyki

Spotkanie organizacyjne prezentacja multimedialna -omówienie założeń projektu.

Spotkanie organizacyjno-integracyjne: praca w grupach

Wypracowanie planu pracy sieci, ustalenie

celów, obszarów pracy                                           i harmonogramu.

20 XII 2016

2. Podstawy neurodydaktyki.

3.Dyskusja wokół tematów:

-czym jest neurodydaktyka ?

-na czym polega nauczanie przyjazne mózgowi?

Wspólne tworzenie netografii

Moderowanie samokształcenia i wymiany doświadczeń

I 2017

II 2017

2. Metody nauczania przyjazne mózgowi.

1.Rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów

2. Wykorzystanie kanału wizualnego (wizualizacje, metoda sketchnotes itp.)

3. Rozwijanie kreatywności nauczycieli        i uczniów (metody                       i techniki uczenia się)

Samokształcenie z materiałami z netografii, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

II 2017

III 2017

3.Wspieranie rozwoju ucznia.

1. Mechanizmy pamięci                     i koncentracji

2. Rola emocji w praktyce dydaktycznej (motywacja, stres, preferencje sensoryczne)

3. Uczeń z dysfunkcjami a uczeń szczególnie uzdolniony

Dwudniowe szkolenie wyjazdowe z ekspertem zewnętrznym (warsztat szkoleniowy)

Wymiana doświadczeń

Planowanie   praktycznych rozwiązań dydaktycznych

III 2017

IV 2017

4. Jak efektywnie pracować

na lekcji   ?

1.Zastosowanie   wiedzy                      z obszaru neurodydaktyki w praktyce                    

Opracowanie scenariusza lekcji

Opracowanie programu działań dydaktycznych/edukacyjnych

Lekcja pokazowa

Publikacje wypracowanych materiałów

IV- V 2017

5. Podsumowanie rocznej pracy sieci. 1.Mapa korzyści z udziału w sieci

Spotkanie podsumowujące i dyskusja na forum

6 VI 2017 godz. 15.30

2.Ewaluacja realizacji planu pracy sieci

3.Wnioski i rekomendacje na przyszły rok szkolny.

Opracował: Wiesław Ksenycz

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia                                                                                  

Plan zatwierdzony dnia 14 stycznia 2017r.

                                  

                                   Renata Czapczyńska

                                             Dyrektor

                         Powiatowego Ośrodka Poradnictwa

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

                                                                                                                                                      

Ostatnio w galerii

Linki

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1635835
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Razem
793
713
793
1635835