Konkursy w roku szkolnym 2018/2019

 

Konkurs Powiatowy "W stuleciu niepodległości - walka o niepodległość w latach 1794 do 1918 r."

 

IX Powiatowy Konkurs Językowy Polkowicki Poliglota

 

XIV Powiatowy Konkurs Polonistyczny

 

XIV Powiatowe Dyktando pt. "Gżegżółka w trzcinie"

               

                szkoły podstawowe

 

                szkoły ponadpodstawowe

 

Konkursu Super Uczeń

 

Konkurs Mały Ekolog

 

Mała Olimpiada Matematyczna

 

XII Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem:"Piszę, bo lubię"

 

XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy

 

II Powiatowy Konkurs Programowania w Scratch

 

IX Mała Olimpiada Informatyczna

 

XV Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

 

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Pozezji i Prozy Obcojęzycznej

 

V Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego CHAMPIONS

 

Motor Sokół czy Fiat 126p - osiągniecia gospodarcze Polski w stuleciu niepodległości

 

XV Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej "Licz się ze słowami"

            szkoły ponadpodstawowe

            szkoły podstawowe

 

Powiatowy Konkurs Literacki i Plastyczny: Rok 2018 rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez polskę niepodległości  oraz Zbigniewa Herberta

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego "100 lat Niepodległej"

 

 

 

Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Patriotycznie dla Niepodległej!"

 

 V Powiatowy Multimedialny Konkurs Językowy

 

 IV Powiatowy Konkurs Literacko-Fotograficzny "Nasze Legendy"

 

 Regulamin XIII Powiatowego Dyktanda pt. "Gżegżółka w Trzcinie"

 

 Regulamin Konkursu Powiatowego "Wojowie, rycerze i żołnierze - wojskowość polska od Piastów do czasów królów elekcyjnych "

 

 Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Polonistycznego

 

 Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Językowego "Polkowicki Poliglota"

 

 Regulamin VII Powiatowego Festiwalu Piosenki "Śpiewać każdy może..."

 

 Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego "Bezpieczny Przedszkolak"

 

 Regulamin Powiatowego Konkursu "Mały Ekolog"

 

 Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy Ogólnej "Super Uczeń"

 

 Regulamin X Powiatowego Konkursu Czytelniczego

 

 Regulamin Małej Olimpiady Matematycznej

 

Regulamin XIV Powiatowego Konkursu Poprawności Językowej "Licz się ze słowami"

 

Regulamin III Powiatowego Konkursu Językowego: "My favourite book"-"Mein Lieblingsbuch"-"Mon livre prefere"-"Mi libro favorito"

 

Regulamin VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej

 

Regulamin I Powiatowego Konkursu Programowania w Scratch

 

Regulamin VIII Małej Olimpiady Informatycznej

 

Regulamin XIV Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej

 

 Regulamin XI Powiatowego Konkursu Literackiego pod hasłem "Piszę, bo lubię"

 

Konkursy pod patronatem PODM w roku szkolnym 2017/2018

 

 Regulamin Powiatowego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego pn. "Jeden z dziesięciu"

 

 

 

Konkursy w roku szkolnym 2016/2017

 

Regulamin VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej "Śpiewać każdy może..."

      Karta uczestnictwa

 

Regulamin IV Powiatowego Multimedialnego Konkursu Językowego

 

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Językowego Polkowicki Poliglota

 

Regulamin XII Powiatowego Dyktanda "Gżegżółka w trzcinie"

 

Regulamin Małej Olimpiady Matematycznej

 

 Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego oraz Plastycznego o życiu

i twórczości Henryka Sienkiewicza  

 

 Regulamin II Powiatowego Konkursu Plastyczno-Językowego: "I love Poland" - "Ich liebe Polen" - "J aime la Pologne" 

 

  Regulamin V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej

 

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Poprawności Językowej "Licz się ze słowami"

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego "Moja ulubiona bajka"

 

Regulamin Konkursu Powiatowego "Polska w czasach początków państwowości 966-1138"

 

Regulamin X Powiatowego Konkursu Literackiego pod hasłem "Piszę, bo lubię"

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy Ogólnej uczniów klas III szkół podstawowych "SUPER UCZEŃ"

 

Regulamin Powiatowego Konkursu "MAŁY EKOLOG"

 

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej

 

Regulamin VII Małej Olimpiady Informatycznej

 

Regulamin konkursu powiatowego "EUROPA - NASZ DOM"

 

Regulamin Gimnazjalnej Olimpiady Matematycznej

 

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Polonistycznego

 

 

 

 
KONKURSY POD PATRONATEM PODM 2016/2017
 
Regulamin III Powiatowego Konkursu Literacko-Fotograficznego "Nasze legendy"
 
 

  Regulamin IX Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Kroniki Archeo"

 

  Regulamin Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu "Maria Skłodowska-Curie i jej osiągnięcia"

 

Regulamin V Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego "Jeden z dziesięciu"

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy w roku szkolnym 2015/2016 

Regulamin II Powiatowego Konkursu Literacko-Fotograficznego "Nasze Legendy".

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego "Jeden z Dziesięciu".

Regulamin XI Powiatowego Konkursu Polonistycznego

Regulamin III Powiatowego Multimedialnego Konkursu Językowego

Powiatowy Konkurs "Cuda Polskiej architektury i sztuki - średniowiecza, renesansu i baroku"

Powiatowy Konkurs Prawa Człowieka "Konflikty w Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie"

IV Potyczki Informatyczne

VI Mała Olimpiada Informatyczna

XII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej - szkoły podstawowe

                                        informacja o zmianie w regulaminie 

XII Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej "Licz się ze słowami"

                                       regulamin po zmianach terminów

XI Dyktando "Gżegżółka w trzcinie"

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej - gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

IX Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem: "Piszę, bo lubię"

Mała Olimpiada Matematyczna

                        Eliminacje do etapu szkolnego

Konkurs Powiatowy "Mały Ekolog"

Konkurs Powiatowy "Super Uczeń"

Powiatowy Konkurs Językowy "Polkowicki Poliglota"

Gimnazjalna Olimpiada Matematyczna

 

KONKURSY POD PATRONATEM PODM

XII Powiatowy plastyczno-literacki, dwujęzyczny (polsko-niemiecki) Konkurs "Jesienne Kombinacje" - "MOST..."

VI Powiatowy Konkurs Chemiczny "Cuprum znaczy miedź" - KONKURS ODWOŁANY PRZEZ ORGANIZATORA

Powiatowy Konkurs Geograficzno - Biologiczny "Europejskie ABC..."

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas III szkół podstawowych

IX Konkurs Literacko-Plastyczny "Tacy sami w różnorodności - różni w jednorodności"

V Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej "Śpiewać każdy może..."