Konkursy organizowane przez doradców metodycznych:

 

XVI Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

 

Powiatowy Konkurs Na Dowolną Epicką Formę Wypowiedzi

 

XVI Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej "Licz się ze słowami"

                                                                          klasy VII-VIII szkół podstawowych

 

Konkurs Powiatowy "Dolny Śląsk i Polska w czasach Piastów 966-1370r."

 

 

Konkursy współorganizowane i pod patronatem:

 

I Międzypowiatowy Konkurs "Opowiem ci o górniku"