Konkursy organizowane przez doradców metodycznych:

 

X Powiatowy Zdalny Konkurs Językowy Polkowicki Poliglota

 

 Konkurs z WOS dla uczniów szkól podstawowych

 

Konkurs Powiatowy "Super Uczeń"

 

Konkurs Powiatowy "Mały Ekolog"

 

Konkurs Wiedzy o Przyrodzie "W zgodzie z naturą"

 

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej

 

                                             REGULAMIN po zmianach

 

Historia Ruchem Pisana

 

XIII Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem: "Piszę, bo lubię"

 

X Mała Olimpiada Informatyczna

 

XVI Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

 

Powiatowy Konkurs Na Dowolną Epicką Formę Wypowiedzi

 

XVI Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej "Licz się ze słowami"

 

                                         REGULAMIN po zmianach

                                                                     

Konkurs Powiatowy "Dolny Śląsk i Polska w czasach Piastów 966-1370r."

 

 

Konkursy współorganizowane i pod patronatem:

 

I Międzypowiatowy Konkurs "Opowiem ci o górniku"