DOKUMENTY PROJEKTOWE

 

Opis grantu.

Regulamin 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja udziału

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika 

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 Formularz rezygnacji 

Załącznik nr 6 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I SPOTKAŃ KONSULTACYJNO-DORADCZYCH

 

ZMIANY W HARMONOGRAMIE na dzień 12.10.2021

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I SPOTKAŃ KONSULTACYJNO-DORADCZYCH listopad - grudzień 2021