INFORMACJE I MATERIAŁY

 

 

 

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами

 

>> tutaj

Wnioski do pobrania:

---

 

Słowniczek języka ukraińskiego dla dzieci.

>> pobierz

 

---

 

Podstawowe zwroty po ukraińsku

>> pobierz

 

--- 

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ.

 

>> tutaj

 

---

 

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki "Jak mówić o wojnie w Ukrainie - rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych".

>> pismo

 

---

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

 

>> informacja